I SESJA RADY GMINY SŁAWNO

I SESJA RADY GMINY SŁAWNO
22.11.2018

I sesję kadencji 2018-2023, Rady Gminy Sławno, zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Skierniewicach otworzył radny-senior, Pan Stanisław Zdulski. Wszyscy radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego złożyli ślubowanie. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sławnie Pani Dorota Kamińska i Wiceprzewodnicząca Pani Karina Kopacz wręczyły wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze. Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono jednego kandydata w osobie Pana Stanisława Zdulskiego. Radni dokonali wyboru w głosowaniu tajnym.

Przewodniczącym jednogłośnie został wybrany Pan Stanisław Zdulski. Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Pan Tadeusz Wojciechowski, któremu zaświadczenie o wyborze wręczyła również Pania Dorota Kamińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej i Pani Karina Kopacz – Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej.

Rada Gminy dokonała także wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Zgłoszono kandydaturę Pani Marty Nowak-Jędrzejewskiej, która w wyniku głosowania tajnego, jednogłośnie została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rad Gminy Sławno.

Wójt Gminy przedstawił również swoje zarządzenie o powołaniu z dniem 22 listopada 2018r. Pani Beaty Szlęzak na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Sławno.

 

Część I - Ślubowanie Radnych Rady Gminy Sławno
Kadencji 2018 - 2023

 

Część II - Sesji Rady Gminy Sławno
Kadencji 2018 - 2023

Maj 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP