INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
15.01.2019

Wójt Gminy Sławno informuje o zmianach związanych z procedurą przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 Od 2019 roku zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z  86 do 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku. Wzór w/w wniosku dostępny jest w Referacie Podatków (parter) Urzędu Gminy w Sławnie, biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej ARiMR.

Ponadto informujemy że,  wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Gminy Sławno od 1 do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz zaświadczeniami ARiMR o liczbie DJP w przypadku hodowców bydła.

Czerwiec 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP