Nowy sprzęt dla OSP w Sławnie

Nowy sprzęt dla OSP w Sławnie
14.09.2018

W dniu 10 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie nastąpiło uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego   wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej–Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

W ramach zadania zakupiono:

1/ agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO, hydrauliczne nożyce do cięcia oraz zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m dla OSP w Prymusowej Woli

2/ defibrylator dla OSP w Sławnie i w Kamieniu

3/ pilarki do drewna dla OSP w Olszowcu i w Zachorzowie-Kolonii Zakupu dokonano w celu udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Koszt całkowity zadania 61.619,42zł., w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości 61.003,23zł, wkład Gminy Sławno 616,19zł.

Czerwiec 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP