Ogłoszenie o zebraniach wiejskich

Ogłoszenie o zebraniach wiejskich
20.07.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych (sołectw) dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Sławno w sprawie ustalenia na terenie gminy  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie gminy Sławno.

Obowiązek zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych wynika z art. 12 ust.5 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 oraz z 2017 r. poz. 2245 i 2439) oraz ustawy  o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 310).

Zasięgnięcie opinii jednostek pomocniczych nastąpi na  zebraniach mieszkańców poszczególnych sołectw.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu gminy www.bip.slawno.pl na stronie internetowej gminy www.ugslawno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sławno.

Kwiecień 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP