Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
23.02.2018

W dniu 19.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego oraz Skarbnika Mirosławę Śmigiel a Wykonawcą zadania Zakładem Budowlano - Usługowy BEST S.C. reprezentowanym przez: Agnieszkę Pantkowską oraz Damiana Leśniewskiego. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za kwotę 2 450 482,10 zł. do dnia 01.10.2018 r. Nad realizacją inwestycji nadzór inwestorski pełnić będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie PROSTA-PROJEKT.

Zadanie polega na rozbudowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby działalności edukacyjnej. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 - Edukacja ogólna.

Czerwiec 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Wydarzenia dnia 22 czerwiec 2018 (piątek)
Wydarzenia dnia 23 czerwiec 2018 (sobota)
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Zadaj pytanie on-line
E-kartki
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP