Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
23.03.2018

W dniu 19.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie podpisana została umowa na realizację operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Pana Tadeusza    Wojciechowskiego   - Wójta   Gminy a Wykonawcą Firmą  ,,BINSTAL’’.

 Zakres rzeczowy realizacji  inwestycji:

1) Kanalizacja grawitacyjna:

a)  PEHD Ø 225, SDR 11 warstwowa  L = 633,02 m

b)   PVC – U Ø 200 klasy S (SDR 34, SN 8)  L = 2.496,10 m

c)    PVC – U Ø 160 klasy S (SDR34, SN 8) – przyłącza, L = 1.203,46 m

d)  PEHD - Ø 160 SDR 11 warstwowa  - przyłącza, L = 616,30 m

e)   PVC – U Ø 160 klasy S (SDR34, SN 8) – przyłącza, L = 226,47

2) Kanalizacja tłoczna:

a)   PEHD Ø 160, SDR 11 warstwowa L = 227,00 m

b)   PE Ø 160, SDR 17,6     L = 2.045,50 m

c)    PEHD Ø 125, SDR 11 warstwowa   L = 172,50 m

d)   PE Ø 125, SDR 17,6   L = 276,50 m

e)    PEHD Ø 110, SDR 11 warstwowa  L = 210,00 m                                     

f)     PE Ø 110, SDR 17,6   L = 419,00 m

Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków PS-19, PS-25, PS-26 (WLZ).

Sieć wodociągowa PVC-U Φ 110 x 5,3 mm PN10: 133,20 mb

Przyłącze wodociągowe PE Φ 40 x 3,0 mm SDR13,6 PN12,5 : 85,50 mb

 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za kwotę  3 063 893,10 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji  pełnić będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maciej Okrój za kwotę 17 958,00 zł.

Operacja typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa’’ w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii’’ objęto Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Marzec 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP