ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW
16.06.2017

Informujemy, że od dnia 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym od dnia 17 czerwca 2017 roku istnieje obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Wójta Gminy w Sławnie, zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Usunięcie krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia w przypadku, gdy ich powierzchnia przekracza 25 m2.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 2 oraz na stronie internetowej www.ugslawno.pl w zakładce Urząd Gminy → druki urzędowe do pobrania

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew, z których sporządzi protokół. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Sławno nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewa nie zostaną usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy Sławno, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 44 755-17-81.

Czerwiec 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Wydarzenia dnia 22 czerwiec 2018 (piątek)
Wydarzenia dnia 23 czerwiec 2018 (sobota)
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Zadaj pytanie on-line
E-kartki
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP