Twórcy ludowi

Twórcy ludowi

Pani Grażyna Zawadzka już w domu rodzinnym zetknęła się z twórczością ludową, gdzie podpatrywała jak mama, również twórczyni ludowa, wycinała wycinanki opoczyńskie, robiła kwiaty z bibuły do palm i kierców wielkanocnych oraz pisanki wielkanocne. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami Pani Grażyna Zawadzka ukończyła studia licencjackie, a jej praca „Portret w tkaninie” uzyskała wyróżnienie. Prace swoje zaprezentowała po raz pierwszy  w 1957 roku biorąc udział w konkursie na wycinankę ludową. W 1967 roku zdobyła I nagrodę w zakresie reklamy i dekoratorstwa w Mińsku Mazowieckim. Organizowała liczne wystawy swoich prac min. wycinanek, pisanek, płotek ze słomy, kwiaty z bibuły. Prezentowała wykonanie pasiaka opoczyńskiego na krosnach. Pani Zawadzka cały czas dokształcała się w różnych dziedzinach sztuki artystycznej: szydełkowania, haftowania fotografiki, szycia. Pani Grażyna wykonywała również wieńce dożynkowe zarówno na dożynki świeckie jak kościelne, które były wystawiane corocznie na dożynkach krajowych w Częstochowie i podczas dożynek prezydenckich w Spale. Jest osobą która interesuje się życiem kulturalnym swojej rodzinnej miejscowości – Gawrony, ściśle współpracuje z miejscową biblioteką i Szkołą  Podstawową  im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach. Jest laureatką licznych wystaw i konkursów, aktywnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sławnie oraz z Klubem Literackim „Nad Wąglanką” działającym przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece  Publicznej w Opocznie pisząc wiersze szczególnie adresowane do  dzieci. Przez długie lata należała do koła ludowego działającego przy Muzeum Regionalnym w Opocznie zostawiając tam opisy zabaw dziecięcych w dawnej wsi i obrzędów wsi. Napisała sztukę „A uciekoj bo cie gunie” o ludowych obrzędach weselnych. Zawodowo związana ze szkolnictwem. Chętnie współpracuje  z młodzieżą organizując  wystawki swojej twórczości, pokazy technik tworzenia prac plastycznych, by przekazać młodemu pokoleniu dziedzictwo kulturowe i kształtować w nim poczucie regionalnej tożsamości.

 

Pani Marianna Dzianach działa od wielu lat na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego, z pasją zajmując się koronkarstwem, szydełkowaniem, wykonywaniem pisanek, wycinanek, kwiatów do palm i kierców. W latach 1980 -1997 występowała w Zespole Folklorystycznym przy KGW Bratków. W 1997 roku wstąpiła do Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, następnie wstąpiła do zespołu „Róża” gdzie z wielkim zaangażowaniem zajmowała się zbieraniem przyśpiewek ludowych  i absorbowaniem wiejskich kobiet do pracy w zespole. W okresie przynależności Pani Dzianach  do zespołu, zdobywał on wiele nagród i wyróżnień w skali całego kraju. Ponadto pani Marianna Dzianach wielokrotnie uczestniczyła w nagraniach obrzędów ludowych emitowanych na antenie programu III TVP. W 2007 roku uczestniczyła w nagraniu przygotowywania potraw wielkanocnych, zaś w 2008 roku w nagraniu Śmigusa – Dyngusa, przygotowania święconki oraz obrzędzie Nocy Świętojańskiej. Swoje prace prezentuje w pobliskiej szkole wśród  dzieci i młodzieży pragnąc wzbudzić zainteresowanie sztuką ludową i folklorem regionalnym w swoim środowisku. Pani Dzianach nie szczędzi sił i czasu na propagowanie kultury, wspiera wszelkie twórczości ludowe i rozwija działalność artystyczną w miejscowym Kole gospodyń Wiejskich i Zespole folklorystycznym.

Czerwiec 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP