Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne

ZAINWESTUJ W GMINIE SŁAWNO!

Gmina Sławno położona jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie powiatu opoczyńskiego i bezpośrednio graniczy z gminami:

 • od północy: Tomaszów Mazowiecki i Inowłódz,
 • od wschodu: Opoczno,
 • od południa: Białaczów i Paradyż,
 • od zachodu: Mniszków.

Dzięki bardzo korzystnemu położeniu geograficznemu przy głównych szlakach komunikacyjnych jest bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji. Samorząd Gminy stara się zapewnić jak najlepsze warunki podmiotom zainteresowanym lokacją swojego kapitału na terenie gminy oraz oferuje wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego.

 

Tereny inwestycyjne - Kozenin

Teren inwestycyjny znajdujący się w Kozeninie, gm. Sławno - ok. 9 km od Opoczna i 19 km od Tomaszowa Maz. Grunt ten stanowi kompleks trzech niezabudowanych działek o łącznej powierzchni 3,04 ha, położonych bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12, a od strony południowej przy drodze gminnej asfaltowej. Zaledwie 2,5 km stąd zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Sławno.

W sąsiedztwie przedmiotowych działek znajdują się sieci i przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego, umożliwiające obsługę projektowanej inwestycji w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej. Dla działek nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości te stanowią część składową terenów inwestycyjnych Gminy Sławno i są przeznaczone pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). Tereny te zostały uzbrojone w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu  nr RPLD.02.01.01-10-0003/15-00, zawartej w dniu 28.04.2016r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, a Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno.

Działki we własności Gminy Sławno wchodzące w skład kompleksu:

 • Dz. nr ewid.: 516/1 o pow. 0,9000 ha, obręb ewid.: Kozenin
 • Dz. nr ewid.: 517 o pow. 0,98 ha, obręb ewid.: Kozenin
 • Dz. nr ewid.: 519 o pow. 1,16 ha, obręb ewid.: Kozenin

 

 

 

Tereny inwestycyjne - Podstrefa Sławno - Kompleks 1 - Obręb ewidencyjny Wygnanów

Gmina Sławno posiada przygotowane tereny o powierzchni ok. 94,65 ha wyłączone z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na tereny przemysłowe. Na części tego obszaru została utworzona Podstrefa Sławno w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Kompleks 1 - Obręb ewidencyjny Wygnanów na powierzchni 21,316 ha, z czego 5,1234 ha to grunty własne Gminy.

Tereny strefy zlokalizowane są w odległości około 6km  w linii prostej od drogi krajowej Nr 12 oraz w odległości około 500m od kolei relacji Skarżysko – Kamienna – Tomaszów Mazowiecki, a w odległości ok. 400m znajduje się bocznica kolejowa kopalni piasku kwarcowego Grudzeń Las Sp. z o.o. Do granic strefy prowadzi droga gminna o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6m.

Droga dojazdowa do Podstrefy Sławno   Droga dojazdowa do Podstrefy Sławno

Droga dojazdowa do Podstrefy Sławno - Kompleks 1 – Obręb ewidencyjny Wygnanów

 

Działki we własności Gminy Sławno wchodzące w skład Kompleksu 1 – Obręb ewidencyjny Wygnanów:

 • Dz. nr ewid.: 152/2 o pow. 0,4549 ha, obręb ewid.: Wygnanów
 • Dz. nr ewid.: 153/2 o pow. 0,3753 ha, obręb ewid.: Wygnanów
 • Dz. nr ewid.: 154/2 o pow. 1,5832 ha, obręb ewid.: Wygnanów
 • Dz. nr ewid.: 155 o pow. 2,7100 ha, obręb ewid.: Wygnanów

Szczegółowy opis kompleksu oraz interaktywna mapa lokalizacji są dostępne na stronie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod adresem:

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
pow. opoczyński, woj. łódzkie

tel. +48 (044) 755 18 50
fax +48 (044) 755 18 51

sekretariat@ugslawno.pl
www.ugslawno.pl

     

 

 

  

 

October 2021

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku