Nowe taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Gminie Sławno

Nowe taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Gminie Sławno
28.06.2019

Uprzejmie informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: PO.RET.070.22.2.2018.MZ z dnia 21 maja 2018 roku zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno, która obowiązywać będzie od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 27 czerwca 2020 roku.

 

 

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

 

 

GOSPODARSTWA DOMOWE

I  POZOSTALI ODBIORCY

 

Cena brutto

 

Cena w zł/m3 dostarczanej wody

 

 

2,95

 

 

Cena w zł/m3 odprowadzanych ścieków

 

 

4,64

 

 

Roczna opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców wody rozliczanych wg odczytu wodomierza głównego w okresie rozliczeniowym

 

 

 

33,20

 

 

Roczna opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców wody rozliczanych wg przeciętnych norm  zużycia w okresie rozliczeniowym

 

 

 

31,10

 

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie ocenami jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 4/SHŚr-HK/2019 i Nr 5/HŚr-HK/2019 z dnia 06.06.2019 roku stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Sepno.

 

Tadeusz Wojciechowski - Wójt Gminy Sławno

Gabriela Mazur - Kierownik Samorządowego Zakładu Komunalnego

 

taryfa

 

July 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku