Nowe taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Gminie Sławno

Nowe taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Gminie Sławno
28.06.2019

Uprzejmie informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: PO.RET.070.22.2.2018.MZ z dnia 21 maja 2018 roku zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno, która obowiązywać będzie od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 27 czerwca 2020 roku.

 

 

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

 

 

GOSPODARSTWA DOMOWE

I  POZOSTALI ODBIORCY

 

Cena brutto

 

Cena w zł/m3 dostarczanej wody

 

 

2,95

 

 

Cena w zł/m3 odprowadzanych ścieków

 

 

4,64

 

 

Roczna opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców wody rozliczanych wg odczytu wodomierza głównego w okresie rozliczeniowym

 

 

 

33,20

 

 

Roczna opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców wody rozliczanych wg przeciętnych norm  zużycia w okresie rozliczeniowym

 

 

 

31,10

 

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie ocenami jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 4/SHŚr-HK/2019 i Nr 5/HŚr-HK/2019 z dnia 06.06.2019 roku stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Sepno.

 

Tadeusz Wojciechowski - Wójt Gminy Sławno

Gabriela Mazur - Kierownik Samorządowego Zakładu Komunalnego

 

taryfa

 

November 2019

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku