Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
04.09.2019

W dniu 4 września Ochotnicza Straż Pożarna w Zachorzowie Kolonii reprezentowana przez Prezesa – Rafała Stępnia i skarbnika Pawła Cieślikiewicza w obecności Z-cy Wójta Gminy Sławno Pani Beaty Szlęzak podpisała umowę z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy na realizację operacji pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej w Zachorzowie”.

W ramach zadania wybudowana zostanie na utwardzonym podłożu altana wraz ze stołem i ławkami, ustawione zostanie 5 urządzeń służących rekreacji i zabawie oraz zamontowany będzie 3-komorowy pojemnik do segregacji odpadów wraz z tablicą informacyjną. Na ten cel OSP otrzymała grant w wysokości 44 994,63 zł. pokrywający w 100% wartość kosztów projektu.

W ramach inicjatywy w miejscowości Zachorzów powstanie centrum integracji społecznej, dzięki któremu zostanie pobudzona aktywność fizyczna wśród mieszkańców jak również zostaną wzmocnione ich wzajemne relacje. Realizacja operacji będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych a także osób niepełnosprawnych. Stworzone zostaną warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży  osób dorosłych.

Inwestycja będzie realizowana wiosną przyszłego roku, tak aby służyć mieszkańcom przez cały sezon letni.

Operacja pn.

„Utworzenie centrum integracji społecznej w Zachorzowie”

mająca na celu rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Zachorzów

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

February 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku