Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławno - opracowane na lata 2020-2035

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławno - opracowane na lata 2020-2035
03.02.2020

Wójt Gminy Sławno stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne(tj. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.) zawiadamia, że projektdokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławno - opracowane na lata 2020-2035” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku, w terminie od 03 lutego 2020 roku do 25 lutego 2020 roku  w godz. od 730 – 1530 .

W czasie wyłożenia  osoby i jednostki organizacyjne w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich zaspokajania na terenie Gminy Sławno, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia do 2035 r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.

Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Informacji  udziela Inspektor Beata Pieczyńska tel. /44/ 755 17 80.

February 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku