Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławno - opracowane na lata 2020-2035

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławno - opracowane na lata 2020-2035
03.02.2020

Wójt Gminy Sławno stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne(tj. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.) zawiadamia, że projektdokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławno - opracowane na lata 2020-2035” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku, w terminie od 03 lutego 2020 roku do 25 lutego 2020 roku  w godz. od 730 – 1530 .

W czasie wyłożenia  osoby i jednostki organizacyjne w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich zaspokajania na terenie Gminy Sławno, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia do 2035 r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.

Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Informacji  udziela Inspektor Beata Pieczyńska tel. /44/ 755 17 80.

August 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku