Tereny inwestycyjne w gminie Sławno

Tereny inwestycyjne w gminie Sławno
29.01.2021

Wójt Gminy Sławno informuje o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujących nieruchomości w obrębie Kozenin:

- dz. Nr 516/1 o pow. 0,9000 ha

– wartość 85.500,00zł

- dz. Nr 517 o pow. 0,98 ha

– wartość 91.100,00zł

- dz. Nr 519 o pow. 1,16 ha

– wartość 110.200,00zł.

Podane ceny są wartościami netto. Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Sławno na podstawie księgi wieczystej nr PT1O/00061133/1, PT1O/00061128/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, wolne od obciążeń i praw osób trzecich. Działki gruntowe, niezabudowane, położone od strony północnej przy drodze asfaltowej, krajowej DK12, natomiast od strony południowej przy drodze gminnej asfaltowej. W sąsiedztwie przedmiotowych działek znajdują się sieci i przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego, umożliwiające obsługę projektowanej inwestycji w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej. Nieruchomość znajduje się w terenach inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). Tereny te zostały uzbrojone w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.02.01.01-10-0003/15-00, zawartej w dniu 28.04.2016 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi a Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno.

 

Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2021 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, zlokalizowanej na I piętrze. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatne jest do dnia 26 lutego 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sławnie w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod nr /44/ 755 18 67 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

April 2021

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku