Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sławnie

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sławnie
17.01.2024

W dniu 15 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sławnie. W posiedzeniu uczestniczyli Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski - Honorowy Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Kierownik USC Dorota Mazur, Prezesi i Naczelnicy wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Sławno. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie dh Grzegorz Krakała, który powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania. W dalszej kolejności: -dh Jarosław Krawczyk ? Komendant Gminny przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie za rok 2023. - dh Krzysztof Wiktorowicz ? V-ce Prezes Zarządu przedstawił Plan Posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie w 2024 roku. - dh Grzegorz Krakała ?przedstawił Program Działania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie na rok 2024. - Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski przedstawił zestawienie kosztów wchodzących w skład utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP. Na sumę tych kosztów składają się: bieżące utrzymanie jednostek, dofinansowania do zakupu pojazdów i sprzętu, wydatki na budowę, rozbudowę strażnic OSP. - dh Arkadiusz Knap przedstawił sprawozdanie Skarbnika Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie za rok 2023.

W planie obrad znalazły się: - ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2024 roku, - omówienie gminnych obchodów Dnia Strażaka, - uzgodnienie terminów i miejsca zawodów sportowych oraz ćwiczeń zgrywających, - realizacja programów szkolenia, - organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Konkursu plastycznego na poziomie gminnym. - omówiono również udział strażaków i członków MDP w uroczystościach, zawodach, spotkaniach organizowanych przez Zarząd Powiatowy i Wojewódzki Związku OSP RP.

Terminy zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP 10.02.2024 r.

  • 10.02.2024 r. ? OSP Prymusowa Wola godz. 17.00
  • 10.02.2024 r. ? OSP Sławno godz. 18.00
  • 11.02.2024 r. ? OSP Olszowiec godz. 16.00
  • 11.02.2024 r. ? OSP Szadkowice godz. 18.00
  • 17.02.2024 r. ? OSP Zachorzów-Kolonia godz. 17.00
  • 17.02.2024 r. ? OSP Kunice godz. 18.00
  • 18.02.2024 r. ? OSP Kamień godz. 15.00
  • 18.02.2024 r. ? OSP Kozenin godz. 17.00
  • 25.02.2024 r. ? OSP Unewel godz. 15.00

June 2024

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku