XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie

XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie
11.06.2016

W sobotę 11 czerwca 2016 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie obradowali strażacy z gminy Sławno na XI Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP. Obrady otworzył Prezes Zarządu dh Antoni Zbigniew Kotusiewicz. Po powitaniu minutą ciszy uczczono pamięć druhów strażaków, którzy odeszli na wieczny odpoczynek w okresie trwania kadencji. Na początku spotkania wybrano przewodniczącego Zjazdu dh Mirosława Dorożkę z OSP w Kamieniu, który przejął prowadzenie obrad. Po zatwierdzeniu porządku obrad, wyborze Komisji Zjazdowych przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. sprawozdania z działalności Zarządu.Sprawozdanie przedstawili dh Antoni Zbigniew Kotusiewicz -Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie i dh Grzegorz Kakała- Komendant Gminny ZOSP RP w Sławnie, sprawozdanie finansowe dh Krzysztof Musiał, a Komisji Rewizyjnej dh Paweł Kwiatkowski. Wydatki finansowe poniesione przez gminę przedstawił Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski. Po postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, odbyło się głosowanie, w którym ustępujący Zarząd otrzymał je jednogłośnie. Na XI Zjeździe wybrano Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie, który ukonstytuował się następująco:

Na XI Zjeździe wybrano Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie, który ukonstytuował się następująco:

1. Prezes - dh Antoni Zbigniew Kotusiewicz
2. Wiceprezes - dh Tadeusz Wojciechowski
3. Wiceprezes/Komendant Gminny - dh Grzegorz Krakała
4. Sekretarz - dh Andrzej Dziubałtowski
5. Skarbnik - dh Sławomir Sztaba
6. Członek zarządu - dh Dariusz Sędkowski
7. Członek zarządu - dh Arkadiusz Gawin
8. Członek zarządu - dh Krzysztof Wiktorowicz
9. Członek zarządu - dh Jarosław Pasik
10. Członek zarządu - dh Jarosław Krawczyk
11. Członek zarządu - dh Stanisław Fijałkowski
12. Członek zarządu - dh Krzysztof Mikołajczyk
13. Członek zarządu - dh Mariusz Plichta

Wybrana na Zjeździe Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ukonstytuowała się następująco:

1. dh Arkadiusz Knap - Przewodniczący
2. dh Paweł Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący
3. dh Mateusz Karkocha - Sekretarz.

Podczas Zjazdu wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie: dh Tadeusza Wojciechowskiego 2. dh Antoniego Zbigniewa Kotusiewicza3.dhGrzegorza Krakałę.

 

Kwiecień 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku