GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sławno do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Sławnie Kolonii.

Odpady przyjmowane będą w IV poniedziałek miesiąca w godzinach: od 10.00 do 18.00.

PSZOK będzie nieodpłatnie przyjmował odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Sławno, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców.

Do punktu można dostarczyć niżej wymienione rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

  • przeterminowane leki i chemikalia;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • zużyte opony;
  • odpady zielone;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Jednocześnie informujemy, że nieodpłatnie można oddawać przeterminowane leki do Punktu Aptecznego w Sławnie oraz do placówek służby zdrowia, natomiast zużyte baterie i akumulatory można oddawać do punktów umiejscowionych we wszystkich szkołach zlokalizowanych na terenie gminy, jak również w budynku Urzędu Gminy w Sławnie.

Podmiotem świadczącym usługę w zakresie obsługi PSZOK będzie firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno.

April 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku