GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sławno do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Sławnie Kolonii.

Odpady przyjmowane będą w IV poniedziałek miesiąca w godzinach: od 10.00 do 18.00.

PSZOK będzie nieodpłatnie przyjmował odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Sławno, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców.

Do punktu można dostarczyć niżej wymienione rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

  • przeterminowane leki i chemikalia;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • zużyte opony;
  • odpady zielone;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Jednocześnie informujemy, że nieodpłatnie można oddawać przeterminowane leki do Punktu Aptecznego w Sławnie oraz do placówek służby zdrowia, natomiast zużyte baterie i akumulatory można oddawać do punktów umiejscowionych we wszystkich szkołach zlokalizowanych na terenie gminy, jak również w budynku Urzędu Gminy w Sławnie.

Podmiotem świadczącym usługę w zakresie obsługi PSZOK będzie firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno.

February 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku