Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

W dniu 31 grudnia 2017 roku, dobiegła końca umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno”, zawarta pomiędzy Gminą Sławno, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.

W związku z  powyższym, Gmina zobligowana była do przeprowadzenia przetargu i wyboru firmy, która będzie zajmowała się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku podmiotem świadczącym usługi  w/w zakresie będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Krótka 1

tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47

NIP 768-000-38-62, Regon 590028079

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

www.pgk.opoczno.pl

 

Miesięczna stawka opłaty od osoby za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w 2018 roku wynosi:

Liczba mieszkańców

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane
w sposób nieselektywny /zmieszany/

 1 mieszkaniec

12 zł

24 zł

2 mieszkańców

9,70 zł

19 zł

3 mieszkańców

7,70 zł

15 zł

4 mieszkańców

6,70 zł

13 zł

5 mieszkańców

6,20 zł

12 zł

6 mieszkańców

5,70 zł

11 zł

7 mieszkańców

5,20 zł

10 zł

8 mieszkańców

4,70 zł

9 zł

9 mieszkańców

4,20 zł

8 zł

10 mieszkańców

3,70 zł

7 zł

11 mieszkańców i więcej

3,20 zł

6 zł

 

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

Wpłaty zobowiązania pieniężnego należy dokonać na konto:

60 8992 0000 0007 8432 2000 0010.

w terminach:

I kwartał

do dnia 15 kwietnia

II kwartał

do dnia 15 lipca

III kwartał

do dnia 15 października

IV kwartał

do dnia 15 grudnia

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SŁAWNO W 2018 ROKU

 

 

Miejscowości

Dzień odbioru odpadów

 

Zmieszane

Szkło
(pojemnik zielony)oraz papier (pojemnik niebieski)

Metale
i tworzywa sztuczne
(worek żółty)
oraz Bio

(worek brązowy)

 

Wielko-
gabaryty

Antoninów,

Antoniówka,

Gawrony,

Kunice,

Ludwinów,

Olszowiec,

Ostrożna,

Sepno – Radonia, Sławno,

Sławno Kolonia,

Wygnanów,

I poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

Wywozy przełożone ze względu na dni wolne
od pracy

Zamiast 01.01.2018 r.- wywóz 03.01.2018 r.

Zamiast 02.04.2018 r. - wywóz 30.03.2018 r.

 

28.05.2018

– raz w roku

Dąbrowa,

Grążowice,

Józefów,

Kamilówka,

Kozenin,

Owadów,

Popławy,

Prymusowa Wola,

Psary,

Zachorzów,

Zachorzów Kolonia,

II poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

29.05.2018
– raz w roku

Bratków,

Celestynów,

Dąbrówka,

Grudzeń Kolonia, Grudzeń Las,

Kamień,

Olszewice,

Szadkowice,

Tomaszówek,

Trojanów,

Unewel,

Wincentynów.

III poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

30.05.2018
– raz w roku

Na Osiedlu Grudzeń Las odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w miesiącach: 
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień odbywać się będzie w II i IV poniedziałek miesiąca.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zlokalizowany na terenie Gminnego Składowiska Odpadów w Sławnie Kolonii czynny jest raz w miesiącu  w  IV  poniedziałek miesiąca:

- w miesiącach: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec w godz. 800 – 1600;

- w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień w godz. 1000 – 1800.

 

Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbierane są tylko  i wyłącznie odpłatnie.

 

  GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SEGREGACJA ŚMIECI

DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 POZIOMY RECYKLINGU

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Grudzień 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP