MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Sławno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania

2016 rok

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych
odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, Gmina Opoczno

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka

19 12 12

Inne odpady( w tym zmieszane substancje
i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, Gmina Opoczno

19 12 12

Inne odpady( w tym zmieszane substancje
i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 

 

2015 rok

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych
odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna Gmina Opoczno

19 12 12

Inne odpady( w tym zmieszane substancje
i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

November 2019

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku