POZIOMY RECYKLINGU

POZIOMY RECYKLINGU

 

2016 rok

osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wynosi

W 2016 roku
z terenu gminy Sławno nie odebrano odpadów budowlanych
i rozbiórkowych

osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi

31,80%

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi

17,42%

 

 

 

 2015 rok

osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wynosi

82%

osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi

35,27%

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi

4,98%

 

 

2014 roku

osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wynosi

100%

osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi

41,24%

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi

6,60%

February 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku