100 LAT OSP w SŁAWNIE

100 LAT OSP w SŁAWNIE
03.10.2018

Dnia 30 września 2018 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 100 – lecia powstania jednostki OSP w Sławnie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1400 mszą świętą w kościele parafialnym p.w. WNMP w Sławnie, którą celebrował ks. Adam Stańdo – kapelan wojewódzki strażaków w asyście ks. Leszka Sokoła – kapelana powiatowego strażaków, ks. Andrzeja Wróblewskiego – kapelana gminnego strażaków oraz księży proboszczów z parafii z terenu gminy Sławno. Homilię wygłosił kapelan diecezjalny strażaków – ks. Zbigniew Kowalczyk.

Po mszy świętej poczty sztandarowe i pododdziały OSP prowadzone przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie przemaszerowały na miejsce uroczystości oficjalnej, tj. plac przy strażnicy OSP w Sławnie. Na początku jubileuszu, druh Marcin Filipczak złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi druhowi Tadeuszowi Cisowskiemu. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt, przy dźwiękach hymnu państwowego, Pan Tadeusz Wojciechowski Wójt Gminy Sławno, jednocześnie Honorowy Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi powitał przybyłych gości. Uroczystość zaszczycili:

Pan Artur Bagieński – Wicemarszałek Województwa łódzkiego,

Druh Tadeusz Cisowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi,

Były zastępca Dowódcy Wojsk Aeromobilnych – płk w stanie spoczynku Wiesław Kałkowski,

Druh Józef Róg – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie,

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie reprezentowali bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, bryg. Dariusz Rzepka – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Opocznie, kpt Agnieszka Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kwatermistrzowskiego PSP w Opocznie. Na uroczystość przybyli również byli Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie: st. bryg. Stanisław Sagalara i st. bryg. Antoni Rutowicz, Wójt Gminy Żarnów Pan Krzysztof Nawrocki oraz kapelan wojewódzki strażaków, ks. Adam Stańdo, kapelan diecezjalny, ks. Zbigniew Kowalczyk, kapelan powiatowy – ks. Leszek Sokół, kapelan gminny – ks. Andrzej Wróblewski i proboszcz parafii w Sławnie ks. kan. Adam Stępień, radni Rady Gminy Sławno na czele z Panem Arkadiuszem Knapem – Przewodniczącym Rady Gminy w Sławnie, sołtysi, sponsorzy i sympatycy strażaków

Samorząd Gminny reprezentowali: Pan Tadeusz Wojciechowski – Wójt Gminy Sławno wraz
 z Sekretarzem, Skarbnikiem Gminy, Kierownikami Referatów Urzędu Gminy i Kierownikami Jednostek Organizacyjnych.

W uroczystości uczestniczyli także strażacy ochotnicy z pozostałych jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Sławno oraz delegacje  Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniszkowie , delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej  w Paradyżu, Gapininie, Żarnowie oraz delegacja OSP w Wygnanowie. Wśród zaproszonych druhów nie zabrakło również Jana Melki – Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie i Komendanta Honorowego ZOSP w Sławnie druha Stanisława Wiktorowicza.

W kolejnym punkcie uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Złotym Znakiem Związku odznaczony został Pan Stanisław Tępiński oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczone zostały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu i Kunicach oraz dh Maciej Trętkiewicz z OSP Sławno.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadkowicach oraz druhowie:

Druh Paweł Kwiatkowski – OSP Kamień

Druh Przemysław Szymański OSP Kamień

Druh Robert Pacholski – OSP Sławno

Druh Piotr Karasiński – OSP Sławno

Druh Andrzej Poddębniak – OSP Kunice

 

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

Druh Robert Filipczak – OSP Sławno

Druh Karol Sobczyk – OSP Sławno

Druh Roman Musiał – OSP Kamień

Druh Jarosław Dąbrowski – OSP Kamień

druh Sebastian Zawada – OSP Kamień

 

Odznaką Wzorowy Strażak odznaczeni zostali:

Druh Paweł Filipczak – OSP Sławno

Druh Dominik Filipczak – OSP Sławno

Druh Maciej Kucharski – OSP Sławno

Druh Jakub Bińczyk – OSP Sławno

Druh Bartłomiej Sztaba – OSP Sławno

Druh Dariusz Lenarcik – OSP Kamień

Druh Piotr Sobczyk – OSP Kamień

Druh Paweł Bielas – OSP Kamień

Druh Damian Winiarski – OSP Kamień

Druh Łukasz Piasecki – OSP Kamień

 

Po wręczeniu odznaczeń przekazano podziękowania i wręczono pamiątkowe upominki.
W sposób szczególny  Prezes jednostki OSP w Sławnie podziękował wieloletniemu członkowi  OSP w Sławnie Panu Tadeuszowi Wojciechowskiemu. Uroczystość została zakończona defiladą z udziałem pocztów sztandarowych.

Czerwiec 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP