Zwrot podatku akcyzowego do zakupionego oleju napędowego ? luty 2024

Zwrot podatku akcyzowego do zakupionego oleju napędowego ? luty 2024
31.01.2024

Każdy rolnik, który chce odzyskać w I naborze wniosków (1-29 luty) część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien do wniosku dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

  • 1,46 zł * 110 l x ilość ha użytków rolnych
  • 1,46 x 40 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni

oraz

  • 1,46 zł x 4 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec, kóz i koni do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca 2023 roku.

Dotacje będą wypłacane w terminie do 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Miejsce składania wniosków:
- parter, pokój nr 2

 

 

July 2024

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku