HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU Gminy Sławno W OKRESIE II-IV 2023

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU Gminy Sławno W OKRESIE II-IV 2023
30.01.2023

Odpady przeznaczone do wywozu muszą być wystawione w dniu przewidzianym harmonogramem o godzinie 700 w miejscu widocznym  i dostępnym do załadunku samochodem ciężarowym.

ZASADY WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI

Papier i tektura (pojemnik niebieski) to: opakowania z papieru, karton, tektura, gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, książki, zeszyty, torebki i worki papierowe.

Szkło (pojemnik zielony) to: szklane butelki bez nakrętek, słoiki bez kapsli i zakrętek, stłuczka szklana bez zanieczyszczeń, bez szyb okiennych, szklane opakowania po kosmetykach.

Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty) to: plastikowe butelki (zgniecione), torebki foliowe i reklamówki, plastikowe opakowania po kosmetykach, szamponach, płynach i artykułach spożywczych, miski i doniczki plastikowe, opakowania kartonowe po sokach, napojach i mleku, opakowania stalowe  i aluminiowe np. puszki po napojach, metalowe kapsle, zakrętki od słoików, czysty styropian opakowaniowy.

Bioodpady (BIO) (worek brązowy) to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin, które ulegają naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji) np. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, odpadki z owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne (pojemnik czarny lub szary) to wszystkie nieczystości, które z różnych względów nie można zakwalifikować do frakcji odpadów, które są zbierane w sposób selektywny.

PSZOK ( teren byłego wysypiska odpadów komunalnych w Sławnie ? Kolonii) w dniach 23.03.2023r. (w godz. 8-11) : Przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac we własnym zakresie (gruz), zużyte opony ( nie ciężarowe i rolnicze !!!), zużyte baterie i akumulatory, tekstylia, odzież,  bioodpady, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Przeterminowane leki  można oddawać do punktu usytuowanego w Aptece w Sławnie ul. Jana Pawła II 20.

Zużyte baterie i akumulatory można oddawać do punktów usytuowanych w Urzędzie Gminy w Sławnie oraz w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Sławno.

Maj 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku