Informacja

Informacja
09.11.2022

Wójt Gminy Sławno informuje, że Samorząd Gminy Sławno przystąpił do realizacji zadania związanego z zakupem paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sławno.

W pierwszym etapie dokonano wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla.

Obecnie przystępujemy do przyjmowania formalnych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

Maksymalna ilość paliwa stałego przysługującego na jedno gospodarstwo domowe wynosi:

  1. 1500 kg ? do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. 1500 kg ? od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek można złożyć osobiście

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33       ( w godz. od 7:30 do 15:30)
  • bądź przy wykorzystaniu umieszczonych  przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  skrzynek na korespondencję
  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U, z 2020 r. poz. 344).   W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informujemy, że zakup węgla w cenie preferencyjnej będzie przysługiwał osobom fizycznym w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego i które nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku